Nắm quyền kiểm soát

Luôn kiểm soát hoạt động kinh doanh đào tạo của bạn

Dễ dàng quản lý nhóm đào tạo bằng bảng điều khiển cho quản trị viên mạnh mẽ của TrainerCentral. Sử dụng các báo cáo toàn diện để có cái nhìn tổng thể hơn và luôn cập nhật về doanh nghiệp của bạn.

Đăng ký miễn phí

Giảm bớt quản lý, tăng cường đào tạo

  • Quản lý nhóm bằng bảng điều khiển cho quản trị viên
  • Phân công vai trò và trách nhiệm
  • Mở rộng nhóm khi doanh nghiệp của bạn phát triển hơn
  • Tích hợp học viện của bạn với các ứng dụng bên ngoài
Giảm bớt quản lý, tăng cường đào tạo
quyết định dựa trên dữ liệu

Đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu

  • Thông tin chuyên sâu chắt lọc về hoạt động đăng ký và hoàn thành khóa học
  • Bảng chỉ số để theo dõi sự đóng góp của giảng viên
  • Báo cáo tự động về tiến độ của hoạt động kinh doanh

Thu thập phản hồi của học viên hiệu quả

  • Theo dõi sự tham gia với tính năng phân tích mạnh mẽ
  • Hiểu rõ hành vi tiêu dùng của học viên
  • Xác định khóa học phổ biến nhất và ít được lựa chọn nhất
Thu thập phản hồi của học viên hiệu quảThu thập phản hồi của học viên hiệu quả