Củng cố việc học và nâng cao khả năng lưu giữ kiến thức bằng các bài tập trong TrainerCentral

Củng cố việc học và nâng cao khả năng lưu giữ kiến thức bằng các bài tập trong TrainerCentral

Bài tập là phương tiện tuyệt vời để nâng cao kiến thức về phân tích và thực tế của học viên trong khóa học. Với TrainerCentral, học viên có thể nộp bài trực tuyến trong khi bạn có thể đánh giá, xếp loại và cung cấp phản hồi cho họ.

Đăng ký miễn phí

Điều chỉnh bài tập dựa trên mục tiêu khóa học

Xác định mục tiêu học tập

Thêm hướng dẫn theo chương để học viên làm theo trong khi chuẩn bị bài tập. Tải lên tài liệu nguồn ở bất kỳ định dạng nào như tài liệu nghiên cứu hoặc video cách làm mà học viên có thể tham khảo và gửi bài làm một cách hiệu quả.

Xác định mục tiêu học tập
Cấu hình hướng dẫn làm bài tập Cấu hình hướng dẫn làm bài tập

Cấu hình hướng dẫn làm bài tập

Đảm bảo tính kỷ luật ở học viên bằng cách đặt ra thời hạn và đưa bài tập vào phần bắt buộc của chương trình khóa học. Cài đặt kích thước và loại tập tin cho phép gửi nhằm duy trì sự nhất quán giữa các học viên.

Cho phép sự linh hoạt

Gia hạn thời gian nộp bài để học viên hoàn thành bài tập. Bạn cũng có thể kích hoạt tính năng nộp lại để cho phép học viên sửa đổi và điều chỉnh bài làm.

Hướng dẫn học viên qua từng bước trong hành trình học tập

Thu thập thông tin chi tiết

Theo dõi những dữ liệu quan trọng như tiến độ làm bài tập và thời gian nộp bài của học viên từ một bảng điều khiển duy nhất. Bạn cũng có thể truy cập và xem nhanh tài liệu nộp.

Hướng dẫn học viên qua từng bước trong hành trình học tập
Phân tích bài làm. Xếp loại. Đưa ra phản hồi

Phân tích bài làm. Xếp loại. Đưa ra phản hồi

Đánh giá bài nộp của học viên, xếp loại và cung cấp phản hồi riêng cho từng người để giúp họ cải thiện mức độ hiểu bài.

Tự động hóa thông báo qua email

Luôn cập nhật cho học viên tất cả các hoạt động về bài tập. Thông báo cho họ ngay lập tức qua email khi bạn đã xếp loại xong hoặc yêu cầu nộp lại bài.

Tự động hóa thông báo qua email