ควบคุมทุกอย่างได้

ควบคุมธุรกิจการขายของคุณ

จัดการทีมฝึกอบรมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยคอนโซลผู้ดูแลที่มีประสิทธิภาพของ TrainerCentral ใช้รายงานที่ครอบคลุมเพื่อดูภาพรวมและก้าวทันธุรกิจของคุณอยู่เสมอ

ลงทะเบียนฟรี

ใช้เวลาจัดการน้อยลง ฝึกอบรมมากขึ้น

  • จัดการทีมของคุณด้วยคอนโซลผู้ดูแลของคุณ
  • กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
  • ปรับขนาดทีมของคุณเมื่อธุรกิจของคุณโตขึ้น
  • รวมสถาบันของคุณกับแอปภายนอก
ใช้เวลาจัดการน้อยลง ฝึกอบรมมากขึ้น
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบ

ทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลประกอบ

  • ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการกลั่นกรองสำหรับการลงทะเบียนและการสำเร็จหลักสูตร
  • แดชบอร์ดสำหรับตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้ฝึกอบรม
  • รายงานความคืบหน้าของธุรกิจแบบอัตโนมัติ

รวบรวมคำติชมของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ติดตามการมีส่วนร่วมด้วยการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของผู้เรียน
  • ระบุหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด
รวบรวมคำติชมของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพรวบรวมคำติชมของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ