ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนการเก็บรักษาความรู้ด้วยการมอบหมายงานของ TrainerCentral

ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนการเก็บรักษาความรู้ด้วยการมอบหมายงานของ TrainerCentral

การมอบหมายงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มพูนความรู้เชิงวิเคราะห์และความรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงของผู้เรียนหลักสูตรของคุณ ด้วยการใช้งาน TrainerCentral ผู้เรียนของคุณจะสามารถอัปโหลดงานของพวกเขาผ่านทางออนไลน์ได้ และคุณก็สามารถประเมิน ให้เกรด และแสดงความคิดเห็นแก่พวกเขาไปพร้อมๆ กันได้

ลงทะเบียนฟรี

ปรับแต่งงานที่จะมอบหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของคุณ

กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ

เพิ่มคำแนะนำเฉพาะบทให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขณะเตรียมงานที่ได้รับมอบหมายของพวกเขา อัปโหลดเอกสารต้นฉบับในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานการวิจัยหรือวิดีโอสูตรอาหาร ที่ผู้เรียนของคุณสามารถศึกษาและส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม

กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ
กำหนดแนวทางการมอบหมายงานกำหนดแนวทางการมอบหมายงาน

กำหนดแนวทางการมอบหมายงาน

สร้างวินัยให้กับผู้เรียนของคุณด้วยการตั้งวันครบกำหนดและการมอบหมายงานที่จำเป็นต้องทำในหลักสูตรของคุณ ตั้งค่าขนาดและประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้ส่งเพื่อรักษาความสอดคล้องกันระหว่างผู้เรียนของคุณ

เพิ่มความยืดหยุ่นในด้านต่างๆ

ขยายเวลาครบกำหนดสำหรับการส่งงานเพื่อให้ผู้เรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น และคุณยังสามารถอนุญาตให้มีการส่งงานซ้ำได้อีกเพื่อให้พวกเขาแก้ไขและปรับปรุงงานของตัวเอง

แนะนำผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนของเส้นทางแห่งการเรียนรู้

รวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด

ติดตามข้อมูลสำคัญอย่างความคืบหน้าของผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายและเวลาที่ส่งจากคอนโซลเดียว คุณยังสามารถเข้าถึงและดูเอกสารที่ส่งมาได้อย่างรวดเร็ว

แนะนำผู้เรียนในแต่ละขั้นตอนของเส้นทางแห่งการเรียนรู้
วิเคราะห์งาน ให้เกรด แสดงความคิดเห็น

วิเคราะห์งาน ให้เกรด แสดงความคิดเห็น

ประเมินงานที่ผู้เรียนส่ง กำหนดคะแนน และแสดงความคิดเห็นสำหรับแต่ละบุคคลเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจหลักสูตรของคุณมากขึ้น

การแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

ให้ผู้เรียนของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการมอบหมายงานทั้งหมด เตือนพวกเขาโดยทันทีผ่านทางอีเมลเมื่อคุณให้คะแนนพวกเขาเสร็จแล้วหรือขอให้พวกเขาส่งงานใหม่อีกครั้ง

การแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติ